Oushak Rug | Anatolia, Turkey | Circa 1860 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (2) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (3) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (4) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (5) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (6)